INSTALLASJON

Forberedelse av grunnlaget
Grunnlaget for badestamp må være jevnt og lastbærende. Den enkle måten å plassere en badestamp på et godt lag med grus og et par trestokker under. Vegetasjonen under  badestampen vil hindre gulvet i å puste, noe som på sikt kommer til å medføre fuktighet og  rust.

Brannsikkerhet
Vær oppmerksom på brannsikkerheten når du planlegger plasseringen av badestampen. Ikke plasser badestampen altfor nær bygninger eller andre brennbare strukturer for å unngå  brannrisiko. Eieren av badestampen er fullt ansvarlig for adekvat brannsikkerhet.

Vannføring
Husk på utslippet for avløpsvannet når du planlegger plasseringen av badestampen. Badestamper rommer opptil 1500 liter vann som må dreneres ut etter bruk.  Badestamp drenneres med kuleventil eller bunnplugg  montert i bunn i badestamp. Kuleventil er 1″ innvendig gjenger. Ikke la kuleventil eller dreneringspluggen være lukket når badestampen ikke er  i bruk for å unngå samling av regnvann, som kan fryse igjen i kuldegrader. Vannet kan bare  tømmes etter at brannen i ovnen har helt slukket.

VEDLIKEHOLD​

​Oppvarming av vann
Våre ovner er laget av rustfritt stål, mens noen av komponentene kan være laget av maling  belagt vanlig stål. Ovnene er utstyrt med et 200 cm langt røykrør av rustfritt stål separert i to  deler, avkortet med hatten for beskyttelse mot regn. Ovnene er konstruert for bruk med bare  ferskvann. Vår garanti dekker ikke skader som følge av bruk av sjøvann eller aggressive  bassengkjemikalier. For bruk av saltvann annen type ovn må bestilles.

Forskjellen mellom temperaturen på vann og luft ofte fører til kondensvann inne i ovn. Derfor blir ovnen ikke lekket selv om noe vann er synlig i varmen. Bruk vernehansker når du  kommer i kontakt med ovnen! Noen deler kan bli veldig varme under bruk. Kantene av  skorsteinen og ovnen kan være skarpe.

Merk det minste påfyllet! Ovnen må aldri være påtent når badestampen står tomt eller ikke er helt fullt! Oppvarming av en halvtom badestamp kan føre til ødeleggelser av ovnen eller glassfiber karet! Ovn kan fyres når vann er over øverste sirkulasjonsrør!

Bruksanvisning vannstand

For å starte varmen bruk opptenning eller liten mengde tennvæske og et tørt tre i små biter.  For å sikre rask oppvarming bruk ved av god kvalitet, gjerne oppskåret i mindre biter. Bruken  av lav kvalitets tre, eller ved i større stykker kan doble oppvarmingstiden. Du kan justere  kraften av vedfyring ved å la mer luft strømme inn i ovnen, eller redusere den. Oppretthold  ild i ovnen, slik at veden brenner skikkelig. Hvis brannen brenner for lite, blir oppvarmingstiden betraktelig lengre. Hvis brannen er for sterk, kan det øke risikoen for skade  eller uhell. Man kan varme opp rør hvis får ikke trekk i ovnen.

Normal oppvarmingstid er cirka 2 – 3 timer både innenfor og utenfor ovnen. Den faktiske oppvarmingstiden avhenger sterkt av værforhold, vanntemperatur, kvalitet på brensel, riktig  og rettidig avfyring osv. For å redusere oppvarmingstiden bør badestampen dekkes med et  lokk for å holde varmen fordampning så lavt som mulig.

Anbefalt vanntemperatur i bading er 37°­ – 40° C. Temperaturen bør være lavere for barn og  personer med hjerteproblemer .

Bruk av utvendig og integrert ovn
Utvendige ovnene kan leveres på kundens ønske. Det er levert frakoblet, fulgt med alle  slanger og tilkoblingsklemmer. Før du starter varmen, må badestamp med utvendig eller integrert ovn fylles opp til minst 5 cm over den  øvre vannsirkulasjonsslangen. Det er strengt forbudt å koble alle typer sirkulasjonspumper  eller filter til det eksterne varmeapparatet. Byggingen av varmeapparatet kan ikke motstå  presset, fordi det er planlagt bare i naturlig varm og kald vannsirkulasjon.

Badestamp med utvendig eller integrert oppvarming kan bare tømmes etter all varmen har slukket helt. Ikke  la ovn på utsiden uoppvarmet / uten tilsyn i tilfelle av kuldegrader. Hvis ovnen har frosset  igjen, ikke start varmen før isen har smeltet! Bringe ovn inn på et varmt sted og la isen smelte.

Vannvedlikehold og hygiene
Rengjør badestamp før bruk. Vask det forsiktig med såpe og et mykt stoff eller svamp, og  skyll med ferskvann deretter. Ikke bruk skuremidler til rengjøring. Ta en dusj før du går inn i  badestampen. Før du fyller badestampen med vann, påse at dreneringspluggen er skikkelig lukket, og at pluggen er på plass etter at du har cirka 10 ­- 20 cm med vann i karet. Ikke start  varmen før karet er fullt.
Kan brukes klorfritt pleiemidler. Ikke klor! Anbefaler aktivt oksygen og algemiddel.
Vannet er lagdelt når det varmes opp, og det må blandes slik at den virkelige temperatur kan  bli oppnådd. Lokket skal være på plass i løpet av oppvarmingen, spesielt i kaldt og vindfullt  vær. Lokket skal alltid plasseres på bakken når det ikke er i bruk, for å unngå eventuelle  urenheter.

Ikke la badestamp stående uten tilsyn i tilfelle av kuldegrader. Frosset vann kan skade både  badekaret og ovnen, noe som ikke er omfattet i garantien vår. Dreneringspluggen må stå åpen  når karet ikke er i bruk, slik at vann samles i karet kan slippes, og vil ikke fryse. Vannet i  karet kan holdes bare i 5-6 dager avhengig av vær og generell hygiene. Bare spesielle  kjemikalier og filteret kan holde vannet rent og hygienisk i en lengre periode. Ellers må  vannet skiftes oftere. Vær forsiktig når du bruker svømmebassengkjemikalier. Doseringene  kan være for høye, og kan føre til korrosjon av materialer.

Annen sikkerhet

Sikre barns sikkerhet i badekaret og i nærheten. Ikke dykk. Hold karet lukket med lokk når  det ikke er i bruk.  Husk at det er glatt ved minusgrader.  Ikke bruk badestamp alene. Ikke overopphet vannet. Den anbefalte vanntemperaturen er 37°­-40° C. Temperaturen bør  være lavere for barn og personer med hjerteproblemer. Ved bading i kaldt vær kan du bruke en badehette for å unngå å bli forkjølt. Man må alltid være i nærheten mens badestamp fyres. Ikke gå på tur mens stamp er fylt med ved!

Isolert lokk og glassfiberlokk leveres med standard fester. Vi anbefaler å bruke ekstra stropper i værharde områder. Isolert lokk bør dekkes med en slags presenning. Snø kan fryse fast på det isolerte lokket. Trelokk og isolert lokk er ikke helt tette.

Garanti

Vi har 5 års garanti mot lekasje på våre badestamper. Garantien er kun gyldig for glassfiber og ståldeler. Ingen garanti på trekomponenter. Elektroniske deler har 2 års garanti.
Obs! I forbindelse med kommersiell bruk gjelder 1 års garanti.

• Garantien dekker ikke feil som er typiske for materialet (endring av farge osv), og omfatter ikke slitasje på grunn av normal bruk. Garantien dekker ikke fysiske skader.

• Garantien dekker ikke skader forårsaket av feilaktig bruk. Vennligst les bruksanvisningen riktig og følg den.

• Garantien dekker ikke skader forårsaket av frost.

• Vi dekker ikke skader gjort av uvær og store snømengder.

• Garantien dekker ikke skader som skyldes bruk av ovnen uten riktig nivå av vann i karet.

• Garantien dekker ikke korrosjon eller skader som følge av bruk av sjøvann eller aggressive kjemikalier. (Vi har ovner for saltvann)• Kontakt forhandleren angående garantisaker. Hvis du prøver å reparere produktet selv, kan  det annullere garantien.  Feilaktige komponenter må leveres til forhandler i tilfelle av erstatning.